טיפול אחרון ונגמר
עם כל הנסיונות האלו
מועדים בשמחה
וממשיך.

תהיה כָּשר, את אומרת
בָּתוכנית דוגמנית על מסלול
התרסקות.

נגיעותיי אינן נגיעות של חיבה
בָּחשבון נלקחת מיד אפשרות

קָבלה.