(והיום הוא יום הולדתך).
חזרנו.
והחדרים, חדרים. והמחיצות, מחיצות
אבל ריאה אחת
משותפת
המאגדת, לב אחד. של שניים.

שניים שהם שוב. אחד.