קחי עוד שאיפה מהנרגילה יקירתי
וערפיח צחור יסתיר את שבינינו.
ערגלי את רגלייך ברגליי תחת שולחן ציבורי
שפה נפגשת
מילה נזרקת, בדידות נשטפת אל השאר.
...לגימה שנייה, שלישית ואחרונה
נשארת בטעמך המר.

עכשיו שלובי ידיים
מסגד ברקע מתפללים בין ערביים
במעלה השביל
נאמר שלום.