כי הבטחתם!
אז ציפיתי לרך הזח הלבן

ולא יתכפר

כי הבטחתם וציפיתי
וכשלא בא-
התאכזבתי.

(כל מה שיש זה אותך
עושה לי מרק צח)