בסימנים מטפטפים
אסמן לך את הדרך
אל מי שאת
לא
רצית
להיות.

כששאלתי- הנהנת.
אישור כניסה
אל מי שאת
כל כך
רצית
לראות.

ורק הרגשה הייתה
ונשארה.
לדקות. ספורות.