קליפה אחר קליפה

חושפת את זהויותיי

ולא מכח ההכרח

אלא מכח הרצון שאוחז

ולא מרפה

להיות קשור בך

כגוף אחד.