תתנו לו להתבשל

לשיר

להתבשל

כך שאדי העָרכה יעטפו כל

כריכה

ולעולם לא נשׂבע.