הקראתי לה מספר.

נמלים שרצו על הדף

נפלו בפיזור על ירכיה

עברו בריצתן על סימני חשופיות

המשרכות דרכן בעליות ובמורדות.

 

לפתע הדליקה את האור.

בעיוורון פתאומי

לא היה לי אלא

לסמוך על מחושיי.