כל סיגנונות היצירה מועלים על הדף

לשבח את הוד עקצנותה

המייחלת ליופי המושלם

שייכנס בביתה.

היא חרוצה

ועל אף שידעה עבודה קשה

מתנשאת עם אפה

מ ת פ נ ק ת  הוד רוממותה.

אך אני- בכך לא רציתי

אחפש לי פתח זמן

להימלט ולא לשוב

עד שתבין זאת בעצמה.