את, וסיפור חייך
עת הפכת מזברה לנמרה
שתינו קפה, הפוך מסביב
והשמש שוקעת, לאיטה.

סובבנו את הרגע
חיפשנו תפיסה מרחבית
סימני אבק על רגליים יחפות
כמעט ובכיתי, בכית.


וריח אדמה מתעתע
משגע, את אמות המידה
דת, מזל, פילוסופיית חיים
עוד קצת
מוצש

וממשיכים.