לעת עתה אבל רק לעכשיו החלטתי לנוח. אני מסדר את הכסא יפה יפה שחור על ירוק כהה ומניח רגל ועוד רגל. בידי האחת כוס בידי האחרת חולצה רקומה קרועה. זו אתנחתת ביניים לשעת צהריים זו עוד מעט ימשכו הקרבות.