רדי אליי מגבוה

עלי אליי מתחתית שגרתי

בואי לקראתי ברחוב, במכונית, בשינה.

עוד כמה צעדים.

עוד כמה צעדים?