אני נצמד אל שׁקיקתך אַת- אותי
כי מה לי מנת ביטחון מלבד היותי אותַךְ?
  אך   מנה אחת נוספת. הקודמת- עודנה שוקקת
נשאבת במלוא עוצמת החיים.   
רואה?

התְראה אחרונה לפני יציאתי אל מחוץ לדלת שגרתך
נשיקה רופפת
לחי רופסת
מפריחים לך  "בוקר טוב".