אל תתן להרגשת המלאות לבלבל את מעיך ההומים גם כך
(אפילו שאמרה שתקבל בזרועות פתוחות
ומיטתה המוצעת, מזמינה, מחוממת לכדי טמפרטורת עורך
היד הנשלחת למקש עדיין לא נתמכת בהרגשת הביטחון המבוקש).

שימי ראשך
על כתפי
אני שלך ואת-

מזמזמת זמזום נושן, שואלת לפשר מבטיי התוהים, טועים, לא. עוד לא טעינו.
אז-
בואי ניתן לזרמי הלילה להוביל ולאן שנגיע, מבלי להיבהל, נגיע. נ-גיע.