אוהָב אותָך מרחוק
שבטים רחוקים
כמיעוט אהבְתיך

במיעוט
קצת מעט מאוחר מידי.