לעטרת ציון "ועכשיו ברצינות" היא מצהירה. אני מרצין פנים ומתמקד נותן לשקט לעשות את שלו. את אומרת שזה מוזר. שזו פעם ראשונה קר לא מוכר. את החיוך מהצד השני לוּ יכולת לראות.