"דברים שמייצרים אבק
אינם נחים לרגע", כך אמרת
בעוד אני מפשר
דמות פרצוף מחלום.