ועכשיו שהוא בחוץ אין דרך חזרה. הערב יורד וצל עצים מעיב על שתי ידיי ההולכות לעשות מעשה. "אין דרך חזרה" אני חוזר ואומר ומחכה אולי אעצור אך הוצתתי כמו אש התכתי חתכתי ניתקתי ומה יצא? ומה יצא? --- אני משאיר סימנים שאת לא יכולה לקרוא.