במקום בו המקום נעמד

נולד הזקן בחבלי שירה

מושך מכחול אדום ויין

צובע את ימי בדידותו.

 

במקום בו נעמד נעמד גם אני

מושך מכחול כחול שמיים

מאייר את מִתאר צערו.

 

אם לא היה סוף לדברים

לא היו סופים

ואם לא היו סופים

איך היינו מכירים?