בדמי ימייך דמעי
בדמעי ימיי, דמי

והדמעות הנעצרות בארובת העין
נאצרות נאגרות מחכות עדיין
לקול שבר סדיקה
רגש גואה, איבוד שליטה

בעיניי, דמעותייך חיי
בעינייך, דמעותיי, אני.