דמיון אז היום כשהנחתי ראשי על פלג המים ונתתי לזרמים ללטף את קרחתי נותן לתחושות להתערבב (מערבולות) ולאט לאט להתייצב לא דימיון ידייך על קרקפתי אלא יד האלוהים ששלחני על פני המים.