ובחלומי אני עף. מרחף להנאתי בחדר צף בין הציור המזוייף שלך לטלויזיה. ואיבדתי שליטה. התמונה התעקמה הטלויזיה זזה ממקומה החדר שוב כשהיה.