הזיזי ישבנך לכאן ולכאן

ערבבי את השטן

בהרגשה שאין מחר.

עגלי עיגולים בשפתי שפתייך

מצמצי. בשתי עינייך מצמצי

רק אל תפתחי את פיך

שאז יעלם העשן, תתגלה המכשלה

ויצאו השדים מהארון.