שהילדים לא יפתיעוךָ.

החלקים מהם בנו את עולמם

אינם חד פעמיים. זוהי

מתכונת חירום לשעת שיעמום

וליתר ביטחון תמיד יש

את הסינר של אמא.