זו אחת אחרונה לפני השינה

אז בואי נשנה סדרי עולם

כרית מלמטה

אני מלמעלה

רואים כוכבים

סופרים/ משוררים.

"שינה ללא חלומות, כחיים ללא רצונות"

אז מה את רוצה?