דיל-מה? / שי דוידס את סורגת כיפה. כִּיפּ כיפה כִּיפּ כיפה עוד שורה נסרגת כִּיפּ כיפה כִּיפּ כיפה ועוד מעט גומרת כִּיפּ כיפה כִּיפּ כיפה צריך להעדיף כִּיפּ כיפה כִּיפּ כיפה את מי אני מעיף כִּיכִּי פָּה יפה מזו לי אין ואין רצון להתחתן אז עוד קצת כִּיפּ כיפה אני אחליט במי אבחר כיפה או חצאית.