אין כמוני בשליטתי על ה

"ללא שליטה", במיוחד אם מופנית היא אלייך.

כי אז- אוכל לומר "היזהרתיך"

לקחַת מילים חזרה

עוד לפני שיצאו מפי.

במצב זה, של "ללא שליטה"

איני יכול שלא לסגור את המחשב, להוריד את המסך

מעל שעות אינטמיות בודדות בהן

את-

ללא שליטה, גורמת לרצון לצאת ממקומו.