זוכרת הנחתי ראשי על העשב

גחלילית שולחת איתותי מצוקה

חום הבשר, ניחוח היין
מתבשל.

אילו הייתי היתוש על עורך
כך אמרתי.

בחיי.