תודעתי הקטנה

מתנמרת לה בקריאת שיר אחר

משחרת לטרף קל

העובֵר על יד מכמורתה.