ופעם רוצה
ופעם איני
תלוי בשעת זריחה או
קימה
כי כשהלב בשֵלו-
בתחילת הגלגלים המסובבים,
באוושת קרן אור של בוקר
יתעורר לו רגש קט-
ואוהב.