זו יצירתי השנייה. הראשונה הוצמדה עוכבה נפלה אל ת ח ת י ת הרשימה. כעת, מי יקרא את תוכי?