ועכשיו נדמיין את הסוף.

רעד חולף
צמרמורת חולשה
ברצון לשכב.

בהתחלה:
נשימה מכה
בבכי של מים וארץ
ואור מסנוור

זו כוחה של הבריאה. יין ויאנג שואפים זה לזה
להתערסל בחיקה של אמא. ואדמה