עִזבו את בקבוקי הבירה חברים שלי

עִזבו את הסגריות.

הקפה, מראֶה את שיבוא מאוחר יותר

כן, כמה כסאות יעופו פה באויר

ואחר כך כמה רגעי חרטה.

אז חברים, הניחו את הבקבוקים

ושימו את התקליט של ההוא מהמערב.

אל תתנו לי לומר "אמרתי"

כבר הייתי באותו מקום. אז חברים

צאו החוצה, חִזרו לבתיכם, שִכבו עם האשה שאתם אוהבים

ומחר ניפגש כאן שוב

באותה שעה.