ואולי הפעם זה מתוך עוצמה
ומסתיר דברים
ולא מדבר. את הכל כבר-
שמעת. ודבר לא-
פעלת. ככל העולה על רוחך. לא-
נשכח, ועוד לא-
דעך, הרגש הקט שאמר, בעבר,
אהבנו.