טרם היוולדי מחדש נרקבתי

תהליכי הריקבון פשו בי
ועל אף התרחקותי
אולי זו היא הסיבה להינמקותי.

(אבל אותך אני אוהב)

לכן סלחי לי