לא איתה ארצה איתה לא. ואולי דווקא בשל כך
כה יפה היה איפורה
ואולי בשל כך הייתה מחויכת ואולי.
...
פעם שניה. פעם ראשונה
מתרחקת הולכת וקרבה.

יפה הייתה. כה יפה