ועוד עונה חולפת
הרוח- חדשות נושבת
מפריחה, מבריחה זכרונות

רשימות

זכרונות של מגע:
חולצה מתקלפת
קמט דק, ועוד אחד
פסים של אור.

מקומות שאהבתי:
זוית עינך
שיפולי בטנך
שם, בשפת הים.

והתריס מתעקש
על השקט לגבור

אז נשען לאחור
וקורא בקול

בשמך.