השבתות המיוזעות
בחדר הקטן זיעה
ניגרת זיעה שוטפת
זיעה- איך הזענו.

המקרר המשומש
מרעיש אָת
מתהפכת רועש
ומחריש. כמה רעש.

שכנה זקנה במטבח
המשותף מבשלת.
חם ומבשלת חריף
ומבשלת רק בוקר
ומבשלת.

חסה ואגוזים.
חמוציות ואגוזים.
יוגורט ואגוזים.

שבת היום. חם