חליפתי, אני כותב לך
על אף שעוד לא קניתיך

חליפתי, קצת קר פה
בלילות ארוכים, לבדי

חליפתי את תהיי.. אך מהי
מה כפרתי?

 

(אדומה בלונד או שטנית, אה?
כ-פ-ר-ה שלי).