אינך מוכנה לקבל את טיפולי?
שיוולד
בעצב רב ובכאב אינסוף רגעי
תחווי את הרגל סירובך.

הנותן המסורב יסתכל מצדך
ויבין כי היה אחרת
בחיל וברעדה
קיימת ציווי אלוקים חיים

אך כואבים.

עכשיו החיים, יחד איתך
בוכים בוכים
והנותן המסורב
מפנים.