בשני פיות אהבתיךְ.

האחד- עליון, מקדים ברכה לפני כל נגיסה

שני- מוסווה, על דף לבן מפטיר מחשבה.

בשני פיותיי אהבתיךְ

אחד, מגלף צורות בַּמילים

שני, נדבק כאבק לגופך.

 

והגאולה המתקרבת לבוא

תחבר פיותיי, תכַנס מילותיי

לִכְדי שלווה נצחית

ולא יהיה צורך.