איך את שׂרוּעה- כך
על המסך
מחכה לעוד "אהבה אחת אחרונה".

ולאחר שאתן לך-
אזכיר את מה שהיה
לא תיפגעי?
בודאי.

אז תני לי את הזמן
להחליט על הצעד הבא
רק
החזירי החולצה למקומה
והדליקי את האור.