הוא מושך את ה"סמך" כשהוא אומר את המילה "גס". בזמן האחרון המילה גסססס שגורה אצלו תדיר. זו ה"סְסְסָמך" בסוף שגורמת לו לחזור עליה. "מוסיקה קלאסית כבר לא משפיעה עליי" הוא מתלונן. אומר שעוברים לו כל מיני סססרטים שחורים בראש. שיש שם דמות נחששש שמתפתלת ומתמשכת כמו ה"ססמך" במילה הזו שהזזזכרתי קודם. הוא לא רגוע. אישוניו מתרוצצים שפתיו רטובות ראשו מיטלטל בחוזקה ומוסיקת חייו נשמעת בקול. אחרי שחזר אומר את המילה "גס" ומשך את הסמך לכמה שניות הוא יכול להירגע נשען על ההגה לוחץ על הבלם ופותח חלון. הוא נושם מעט מין האויר המזוהם הזה שבחוץ ומחליט שהוא ממשיך לחיות. מצפצפים לו. מצפצפים לו מאחור. טוב, אתם מנחשים את ההמשך.