בשני ירחים
מתמלאים, נפרקים
פרקים פרקים את דומעת.

את אומרת ששמח
להיות בלי
בשבילי, התחלה חדשה
להרגיש עם.

לקחת מן הסהר
והיזית על עיניי
שארגיש, שאהיה

אז הרגשתי. רטיבות
מלאות, בבית החזה
השתנקתי, כך חשבתי

תנועות מפתיעות
בנשימות מתונות
רעידות בדמעות
נתת לי

מעצמי.