זו התקיעה ש
מכריZZZה
הנה בא מלך הלבבות
ועוד
קראק אחד נשמע
נשמה. מרוקנת-מחוררת
המשתחווה
להוד רוממותו, ברוך
שבירותה. נעלמה
לקול תרועה דקה.