יש בינינו מחלוקות

על ימין ושמאל

חוץ ומרכז

יש תחפושות ששרגת לכבוד זה.

אך כשהאור כבה

ואת מפשילה בגדייך

מגיע תורי לשחק.