האומץ להישיר מבט.

ככתיבה עיוורת

מגע   לא מגע

תלתל סורר

מפריד בין עינו לשלי.

מצחיק לפעמים תפקידה של רוח.