שי דוידס

Image

"שיר החושף עצמו בשבעה מתוך עשרה, הוא שיר טוב, אך שיר החושף עצמו בחמישה מתוך עשרה, לא יישכח לעולם." (באשו)

בשר

גב אל גב. פנים אל פנים. (מדרש)

עולים מעלה