ציפור שחוקה

.

כתיבה שוטפת

שתיקה של מלים-חלק ב

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה