ציפור שחוקה

.

כתיבה שוטפת

שתיקה של מלים-חלק א

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה