כר ועוד אחד

שניים עושים את ההבדל

לשינה טובה ומוצלחת.

בין כל האפונים המפוזרים תחת מזרוני

הרגשתי הכי את שלך.